Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa linii

Przedmiot zamówienia: Budowa linii kablowej SN-20kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN-2kV

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/07/21

Tryb postępowania: Tryb podstawowy, wariant 1

Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/09

Szczegółowe informacje o postępowaniu dostępne w załączonych plikach

Materiały do pobrania