Aktualności

10 lutego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól odbędzie się III Submisja Drewna Cennego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Nowa Sól zaliczane są do I najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego. Z zagrożeniem pożarowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzą takie warunki, przy których możliwe jest powstanie niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanej akcji do jego likwidacji.

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia: Budowa drogi ppoż. 21B – Pod Bulin – Mirocin w oddz. 204 Leśnictwo Mirocin wraz ze zjazdem na drogę publiczną.