Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Od 24 sierpnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące aktualizacji wykazu Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w kategorii 6.1 „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności” na terenie RDLP w Zielonej Górze.

Do 11 września 2022 r. można zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczących terenów leśnych ważnych kulturowo, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych.

 

Szczegóły na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-zielonej-gorze/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia2

 

Zapraszamy do udziału!


Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Nowa Sól składają się z 380 kompleksów leśnych. Dwa największe kompleksy zajmują łączną powierzchnię 12 275,39 ha (50% powierzchni Nadleśnictwa). Na terenach Nadleśnictwa Nowa Sól przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Główne zbiorowiska leśne:
 
 
Procentowy udział siedlisk:
  • siedliska borowe – 58,1% (czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku)
  • siedliska lasowe – 41,9% (czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych)
 
 
 
  
 
Średni wiek drzewostanów – 58 lat