Zanocuj w lesie

Wyznaczony przez Nadleśnictwo Nowa Sól obszar przeznaczony jest dla miłośników bushcraftu i survivalu a także dla ludzi, którzy cenią sobie kontakt z przyrodą i chcą przenocować w lesie "na dziko". Program „Zanocuj w lesie” rozpoczynamy od 01.05.2021r.

Nadleśnictwo Nowa Sól przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych, celem uprawiania aktywności typu bushcraft i survival. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i survivalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Sól dopuszcza się możliwość używania kuchanek gazowych na obszarze programu ,,Zanocuj w lesie" wyłącznie pod wiatą turystyczną znajdującą się obok zbiornika ,,Na Czerwonej Małpie". Z kuchenek gazowych należy korzystać zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie korzystania z obszarów objętych programem ,,Zanocuj w lesie".

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru [link].
  2. Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest wiata Czerwonak w oddziale 174 c, w leśnictwie Przyborów. Znajdziesz tam drewno do rozpalenia ogniska.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link]. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź,
    czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link].
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na takie powierzchnie obowiązuje zakaz wstępu. Zakaz wstępu w terenie oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawiane przy drogach i szlakach w rejonach prac.
  6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie i obwody łowieckie wyłączone z dzierżawienia (OHZ) mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie,  obowiązuje zakaz wstępu!

Na naszym obszarze „Zanocuj w lesie” gospodaruje Koło Łowieckie Daniel z siedzibą w Siedlisku. Wiadomości o terminach polowań składane są do gmin: Siedlisko, gmina wiejska Nowa Sól, Sława.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik poniżej) oraz przesłanie go na adres nowasol@zielonagora.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Krzysztof Dąbrowski tel.601 629 322

krzysztof.dabrowski@zielonagora.lasy.gov.pl (preferowany kontakt mailowy)

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o kontakt z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym, PAD Nadleśnictwa tel. +48 68 356 10 43, kom. 603 791 358

Prosimy o zgłaszanie przypadków szkodnictwa leśnego do posterunku Straży leśnej
tel. 691 018 872 lub 607 833 649