Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Nowa Sól
Nadleśnictwo Nowa Sól
+48 68 387 24 31
+48 68 387 93 93
ul. Ciepielowska 9
67-100 Nowa Sól

PAD Nadleśnictwa
tel. +48 68 356 10 43
kom. 603 791 358
Nadleśniczy
Artur Tararuj
+48 68 387 24 31;
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Dąbrowski
+48 68 387 24 31 w. 16; 601629322
Główny Księgowy
Joanna Jaworska
+48 68 387 24 31 w. 13; 607655849
Inżynier Nadzoru
Stanisław Pyra
+48 68 387 24 31 w.28; 721200311
Inżynier Nadzoru
Marcin Urbaniak
+48 68 387 24 31 w.28

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO

Bolesław Roskwitalski
Hodowla Lasu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 21; 691018838
Rafał Nowak
Ochrona Lasu i PPOŻ
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 27; 607655855
Magdalena Rygiel
Użytkowanie Lasu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 29; 721230518
Mateusz Czerniawski
Gospodarka Towarowa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 24;603791638
Mirosława Antecka
Ochrona przyrody i edukacja leśna
Tel.: +48 683872431 w. 17; +48 607 833 486
Klaudia Jurek
Zagospodarowanie lasu
Tel.: +48 383872431 w. 20; 669693925

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anastazja Kędzierska
Księgowa ds. podatkowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 14; 691018873
Beata Banaś
Księgowa ds. kosztowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 12; 693938378
Katarzyna Puchała
Księgowa ds. płacowych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 12; 607655842
Agnieszka Cydzik
Księgowa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 19; 667776841

PION NADLEŚNICZEGO

Rafał Feszyk
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 26; 607833670
Bronisław Wartecki
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 28;607655868
Marcin Urbaniak
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 28; 607655811
Robert Miniach
Administrator Systemu SILP
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 33; 601629320
Rafał Feszyk
Stanowisko ds. BHP
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 20; 607833670
Małgorzata Demska
Stanowisko ds. Pracowniczych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 25; 607655816

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Rafał Feszyk
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 26; 607833670
Lidia Hryniewiecka
Stanowisko ds. Administracyjnych i Transportu
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 30; 695924531
Monika Szymkowiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 11; 607655900
Robert Miniach
Stanowisko ds. Administracyjnych
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 33; 601629320
Magdalena Masiak
Stanowisko ds. Administracyjnych
Tel.: 609650290

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Jakub Kiernożycki
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 23 / +48 691 018 895
Paweł Budakowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 387 24 31 w. 23 / +48 607 833 643

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Marcin Urbaniak
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 683872431 w.28; +48 607 655 811