Lista aktualności Lista aktualności

Lotnicze ograniczanie liczebności barczatki sosnówki

Okresowy zakaz wstępu do lasu

Jesienią 2021 roku przeprowadzono poszukiwania szkodników pierwotnych starszych drzewostanów sosnowych, w których liczba gąsienic barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) była wysoka, co dawało silny (trzeci +++) stopień zagrożenia drzewostanów. Dodatkowa, czyli nadzwyczajna wiosenna kontrola wędrujących gąsienic, potwierdziła zagrożenie od strony tego foliofaga. Metoda ta pozwala także uściślić przebieg granic zagrożonych obszarów.

Zgodnie z powyższym zagrożone drzewostany zakwalifikowano do zabiegu wielkoobszarowego chemicznego ograniczania liczebności gąsienic barszatki sosnówki.

Zabiegi agrolotnicze zostaną wykonane w terminie od 30.04.2022 r. do 10.05.2022 r. w zależności od warunków pogodowych, przez samolot AN-2 z atomizerem typu AU 5000.

W związku z powyższym Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól Decyzją nr 7/2022 z dnia 26.04.2022 r. wprowadził na obszarach leśnych położonych w gminach Nowa Sól i Siedlisko okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakazem objęto następujące lokalizacje: Obręb Leśny Przyborów, leśnictwo Stany, oddziały: 3; 4cz; 5-7; 8cz; 15-19; 20cz; 21-28; 38-43; 44cz; 45-52; 53cz; 62-67; 68cz; 69-76; 77cz; 89-94, leśnictwo Przyborów, oddziały: 95cz; 96-103; 104cz; 117-122; 123-131; 132cz; 144-149; 150-158; 159c; 163-168; leśnictwo Siedlisko, oddziały: 184-187; 188cz; 189cz; 199-200; 201cz; 202cz; 203cz (łączna powierzchnia zakwalifikowana do zebiegu na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól wynosi 3253 ha).

Środkami użytymi do zwalczania szkodników będzie Mospilan 20 SP (substancja czynna acetamipryd o działaniu kontaktowym i żołądkowym) i Dimilin 480 S.C. (substancja czynna diflubenzuron).

Zakaz obowiązuje w terminie wykonywania zabiegów agrolotniczych ograniczających liczebność szkodliwych owadów. Zostanie on niezwłocznie odwołany po zakończeniu akcji.

Obszar Programu ,,Zanocuj w lesie" przeznaczonego dla miłośników bushcraftu i survivalu również zostaje objęty okresowym zakazem wstępu do lasu. Wszystkich miłośników ,,leśnego hotelu" prosimy o biwakowanie po 10 maja br.

Przed wyjściem do lasu zapoznaj się z mapą okresowego zakazu wstępu do lasu - zabiegi ochronne będą przeprowadzane także w sąsiednich nadleśnictwach.

Interaktywna mapa obszaru objętego zakazem wstępu w Nadleśnictwie Nowa Sól: