Lista aktualności Lista aktualności

Jaka jest pszczoła każdy widzi – czy na pewno?

Jaka jest pszczoła każdy widzi – czy na pewno?

 Większość z nas mówiąc o pszczołach myśli o pszczole miodnej nie zdając sobie sprawy ,że w Polsce występuje około 450 gatunków dzikich pszczół samotnic. W związku z tak dużą liczbą gatunków występuję bardzo duże zróżnicowanie:

-pod względem wielkości od 3 mm do 3 cm

-pod względem miejsc gniazdowania (w ziemi, w martwym drewnie, w pustych łodygach a nawet w muszlach ślimaków)

-pod względem występowania w ciągu roku( wczesnowiosenne, późnowiosenne i letnie).

Najbardziej znane gatunki to: murarka ogrodowa, miesierka różówka, pszczolinka ruda, podrobnica włochatka, lepiarka.

Pszczoły samotnice żyją zaledwie kilka tygodni i w tym czasie budują od kilku do kilkunastu komór dla nowego pokolenia , aby zaprowiantować jedną komorę np. murarka ogrodowa odwiedza średnio 1200 kwiatów.  Dzikie pszczoły są świetnymi zapylaczami  szczególnie w okolicy swoich gniazd.

Niestety wiele gatunków dzikich pszczół zagrożonych jest wyginięciem z powodu:

-kurczenia się miejsc żerowania

-chemizacji rolnictwa

-braku miejsc gniazdowania

-likwidacji zadrzewień śródpolnych.

Dzięki owadom zapylane jest około 70 % gatunków roślin uprawnych.

 W naszym nadleśnictwie, w zeszłym roku zorganizowaliśmy warsztaty budowy domków dla owadów. Możemy się również pochwalić, że założyliśmy łąkę kwietną, która stała się idealnym domem dla pszczół i innych owadów zapylających. Zachęcamy gorąco do pomocy pszczołom poprzez siew rodzimych gatunków roślin, propagowanie bioróżnorodności na naszych trawnikach lub pozostawianie  ich fragmentów niekoszonych oraz budowę takich jak poniżej domków dla owadów.