Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Nowa Sól składają się z 380 kompleksów leśnych. Dwa największe kompleksy zajmują łączną powierzchnię 12 275,39 ha (50% powierzchni Nadleśnictwa). Na terenach Nadleśnictwa Nowa Sól przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Główne zbiorowiska leśne:
 
 
Procentowy udział siedlisk:
  • siedliska borowe – 58,1% (czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku)
  • siedliska lasowe – 41,9% (czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych)
 
 
 
  
 
Średni wiek drzewostanów – 58 lat