Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynek polski.
 
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w Planie Urządzenia Lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
Wycinka drzew prowadzona przez Nadleśnictwo jest jednym z elementów zrównoważonej gospodarki leśnej i pozyskiwane w ten sposób drewno posiada specjalne certyfikaty. Kupując tak oznaczone produkty można mieć pewność, że pochodzą one z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody.
 
 
W Nadleśnictwie Nowa Sól w skali roku wykonuje się następujące ilości z zakresu odnowień, zalesień i pielęgnowania lasu:
 • odnawianie upraw leśnych - 135 hektarów,
 • odnowienia przy rębniach złożonych - 60 hektarów,
 • przebudowa drzewostanów - 4 hektarów,
 • pielęgnowanie gleby - 256 hektarów,
 • pielęgnowanie upraw - 185 hektarów,
 • pielęgnowanie młodników - 305 hektarów,
 • trzebieże wczesne (wycinanie drzew w młodych drzewostanach - 261 hektarów,
 • trzebieże późne (wycinanie drzew w drzewostanach dojrzewających) - 1167 hektarów.
 
Nadleśnictwo Nowa Sól średnio w roku pozyskuje:
 • 89,604 metrów sześciennych grubizny (drewno użytkowe i opałowe), w tym:
 • 42,604 metrów sześciennych użytków rębnych (drewno pozyskane w dojrzałych drzewostanach),
 • 47,000 metrów sześciennych użytków przedrębnych (drewno pozyskane w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych).