Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyncze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Pomniki przyrody charakteryzują się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów (np. wiek lub rozmiary drzewa).

Na gruntach Nadleśnictwa Nowa Sól znajduje się ustanowionych odpowiednim aktem prawnym 19 pomników przyrody: 12 pojedynczych drzew, 3 pomniki ochrony powierzchniowej, 1 stanowisko grupowe drzew, 1 aleja drzew oraz 2 głazy narzutowe.

     

 • głaz narzutowy „Ołtarz" – Brzeźnica, Przylaski
 • głaz narzutowy "Czarci Kamień" – Bulin, Solniki 
 • pojedyncze drzewo „Kaziu" – Bytom Odrzański, Tarnów
 • pojedyncze drzewo „Kazimierz" – Bytom Odrzański, Tarnów
 • pojedyncze drzewo „Józef" – Bytom Odrzański, Tarnów
 • pojedyncze drzewo „Sosna Francuzów" – Bytom Odrzański, Tarnów
 • pojedyncze drzewo „Bronek" – Kożuchów, Przylaski
 • grupa trzech drzew „Lech", „Czech", „Rus" – Kożuchów, Przylaski
 • pojedyncze drzewo „Ceglana Lipa" – Kożuchów, Przylaski
 • pojedyncze drzewo „Lech" – Kożuchów, Przylaski
 • aleja 22 dębów „Aleja Marka" (w tym trzy dęby martwe) – Nowa Sól, Odra
 • pojedyncze drzewo „Przydrożnik" – Nowogród Bobrzański, Przylaski
 • pojedyncze drzewo „Andrzej" – Siedlisko
 • pojedyncze drzewo (martwe) „Kuba" – Siedlisko, Odra
 • pojedyncze drzewo  " Karolina i Wojciech" – Jarogniewice
 • powierzchniowy pomnik „Cegielnia" – Kożuchów, Przylaski
 • powierzchniowy pomnik „Sosnowe Wywijasy" – Nowogród Bobrzański, Niwiska
 • powierzchniowy pomnik „Nadodrzańskie Dęby" – Nowa Sól, Odra
 
 
 
Za projektowane pomniki uważa się obiekty spełniające wymagania pomnika przyrody, które mają opracowaną dokumentację, a dokumentacja ta została złożona do Urzędu Gminy. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy (także wójt gminy lub urzędnik), szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.