Lasy nadleśnictwa

Obszar Nadleśnictwa Nowa Sól należy do obszarów nizinnych. Wysokości na tym terenie zawierają się od 59,6 m n.p.m. (okolice wsi Stany) do 191,3 m n.p.m (okolice wsi Cisów). Znaczne wysokości występują na pograniczu z Nadleśnictwem Krzystkowice – do 163 m n.p.m we wsi Skibice oraz 165 m n.p.m. we wsi Kotowice. Różnice wysokości pomiędzy najwyższym a najniższym punktem na terenie Nadleśnictwa są duże, wynoszą 132 m. W skali całego Nadleśnictwa wyżej położone są południowe części leśnictwa Kożuchów i Niwiska, niżej leśnictwa Przyborów, a najniżej Dolina Odry.

Lasy regionu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.