Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej. Do zadań hodowli lasu należy pielęgnowanie i odnawianie poszczególnych gatunków drzew i krzewów oraz ich zbiorowisk. Głównym celem hodowli lasu jest utrzymanie lasów istniejących i kształtowanie nowych.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las staje się bardziej odporny na zagrożenia.
 
Działy hodowli lasu to:

Pobierz Zasady Hodowli Lasu.