Lista aktualności Lista aktualności

RZADKI GATUNEK MUCHÓWKI Z NADODRZAŃSKICH ŁĘGÓW

W trakcie badań nad lepidoptero fauną lasów łęgowych w leśnictwie Odra, udało się odnotować ciekawy gatunek muchówki z rodziny Tipulidae, który należy do barwnego rodzaju Ctenophora.

Ctenophora ornata to gatunek, który znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, jako narażony na wyginięcie.

Biotopem występowania Ctenophora ornata są „wiekowe” i zbliżone do naturalnych lasy liściaste, głównie grądy i dąbrowy. Najczęściej zasiedlane przez tego owada są buki, dęby, wiązy, klony, kasztanowce i jabłonie. Larwy tej saproksylicznej muchówki rozwijają się w próchniejących dziuplach, pniach oraz pniakach cechujących się wysoką wilgotnością. Tego ciekawego i rzadkiego owada można obserwować od maja do sierpnia. Największe szanse na spotkanie Ctenophora ornata możemy mieć jednak dopiero o zachodzie słońca w upalne dni na przełomie czerwca i lipca. Imagines bardzo chętnie przylatują do źródeł światła. Okaz odnotowany w leśnictwie Odra, wleciał do pułapki świetlnej z jarzeniówką UV.

W województwie lubuskim jest to drugie stanowisko, oba znajdują się na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól. W miejscu odnotowania omawianego owada prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, która w założeniu ma na celu zachowanie cennych przyrodniczo drzew i sprzyjanie bioróżnorodności w lasach. Jak widać wytyczne w praktyce znakomicie pokrywają się z teorią, co świadczy o występowaniu rzadkich owadów. Przykład Ctenophora ornata w pobliżu Przyborowa pokazuję, że pozostawianie drzew dziuplastych, hubiastych a także martwego drewna w leśnych ostępach sprzyja leśnej bioróżnorodności z czego bardzo się cieszymy.