Lista aktualności Lista aktualności

Leśniczowie na "tropie" owadów

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny zostały rozpoczęte w RDLP Zielona Góra 17 listopada, a co za tym idzie również w Nadleśnictwie Nowa Sól.

Według Instrukcji Ochrony Lasu "Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny" jest to najważniejsza czynność prognostyczna, która pozwala wstępnie określić zagrożenie dla drzewostanów sosnowych na kolejny rok .

Jesienną porą szkodniki pierwotne sosny schodzą do ścioły, w której zimują. Najważniejszymi poszukiwanymi owadami są: barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, osnuja gwiaździsta, zawisak borowiec i boreczniki.

Poszukiwania wykonuje się corocznie w stałych partiach kontrolnych, wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych, w których przeważa sosna w wieku powyżej 20 lat. W obszarach ognisk gradacyjnych jedną partie kontrolną wykonuje się na każde 50ha, natomiast w obszarach położonych poza ogniskami gradacyjnymi na obszarze 200ha.

tekst: D.Bruder, B.Kątna