Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat dotyczący zabiegów agrolotniczych

W związku z koniecznością wykonania zabiegu agrolotniczego Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól wprowadził decyzją nr 3/2020 z dnia 27.04.2020 czasowy zakaz wstępu do lasu od dnia 02.05 do 10.05. 2020 r.

 

W 2019 roku w drugiej dekadzie maja odbyła się lustracja drzewostanów dębowych w Nadleśnictwie Nowa Sól w leśnictwach: Odra, Siedlisko, Tarnów, Kiełcz. Dotyczyła ona oceny stopnia defoliacji spowodowanej przez intensywne żerowanie szkodników dębu. Dokonano również kontrolnej ścinki drzew na płachtę w Leśnictwie Odra, która potwierdziła, że przyszła kondycja drzewostanów dębowych może być zagrożona od strony foliofagów.

 W koronach ściętych drzew stwierdzono żer gąsienic z rodzin: tortiricidae (głównie zwójki zieloneczki), noctuidae (rodzaj orthosia) i pyralidae. Intensywny żer doprowadził do znacznego uszkodzenia liści co również potwierdziła hodowla wazonowa wykonana wczesną wiosną tego roku.

Zgodnie z powyższym w opinii ZOL oraz RDLP Zielona Góra drzewostany te kwalifikują się do zabiegu wielkoobszarowego, biologicznego ograniczania liczebności gąsienic wyżej wymienionych szkodników. Zabieg jest konieczny z uwagi na ciągle pogarszający się stan zdrowotny drzewostanów. Silna defoliacja oraz coroczne susze wraz z wysokimi temperaturami powietrza doprowadzają do powstania odpowiednich warunków do masowego pojawu szkodników wtórnych, takich jak np. opiętek dwuplamkowy (Agrilus biguttatus), wyrynnik dębowiec (Platypus cylindrus), rozwiertek większy (Xyleborus monographus).

Zgodnie z ustaleniami między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Pszczelarskim, zabieg lotniczy będzie wykonywany w terminie 02-10.05.2020r przez samolot An-2 z atomizerem typu AU 5000. Łączna powierzchnia zakwalifikowana do zabiegu to 1525,20 ha znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól w dwóch obrębach leśnych: Przyborów oraz Kożuchów. Obręb Leśny Przyborów, na obszarze Leśnictwa Odra w oddziałach: 36; 37; 60; 61; 86-88; 111-116; 138-143; 180-183; 219-225; 233; 234; 239-243; na obszarze Leśnictwa Siedlisko w oddziałach: 258; 259; 261-271 oraz w Obrębie Leśnym Kożuchów na obszarze Leśnictwa Kiełcz w oddziałach: 124 i 125; na obszarze Leśnictwa Tarnów w oddziałach 307-310.

Środkiem użytym do zwalczania szkodników będzie Foray 76B. Jest to insektycyd biologiczny z substancją czynną Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.

Interaktywna mapa obszaru objętego zakazem wstępu: